Ζητείται Προσωπικό

  • Ζητείται προσωπικό για μεταφορά-συναρμολόγηση επίπλων, από 20 έως 40 ετών.
  • Ζητείται οδηγός με επαγγελματικό δίπλωμα, από 20 έως 40 ετών, για μεταφορά-συναρμολόγηση επίπλων.
  • Ζητείται κοπέλα για γραμματειακή υποστήριξη, γνώση υπολογιστή κτλ. Από 18 έως 30 ετών.
Παρέχεται πλήρης κρατική ασφάλιση, ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Με προοπτική μακροπρόθεσμης απασχόλησης.
 
Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό στο email της Εταιρείας.